Novinky
Spustenie nového webu

Spustili sme pre Vás nový, prehľadnejší web, ktorý bude postupne aktualizovaný. V krátkej dobe bude dostupný aj v nemeckom a anglickom jazyku. HOLDCARP - Your success...  

viac

Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Reklamácie

V súlade s Občianskym zákonníkom (ďalej len OZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov vrátane poslednej novely zákona č. 150/2005 Z. z.), zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok: 

Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. 

Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

  • tovar musí byť v pôvodnom obale,
  • tovar musí byť nepoškodený,
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),
  • zašlite spolu s dokladom o kúpe.

Tovar prosíme posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (tovar neposielajte na dobierku, pretože takýto druh zásielky nebudeme môcť spracovať). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. 

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme, žiaľ, môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho: 
Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade zrušenia potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. 

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho: 
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru u dodávateľa.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Copyright 2018 - 2020 © holdcarp.sk